Leuven 2016: tussen droom en daad...

Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

KU Leuven, Stadsarchief & Bibliotheek Leuven

Nog meer tentoonstellingen

Leuven 2016: tussen droom en daad... Een tentoonstelling over verleden en heden van een toekomst

Historisch luik van de tentoonstelling

09.11.2016 - 17.01.2017, Stadsarchief Leuven

De tentoonstelling Leuven 2016: tussen droom en daad... brengt een twintigtal historische projecten in beeld aan de hand van archiefdocumenten uit het Stadsarchief, aangevuld met bruiklenen uit onder andere het Universiteitsarchief en het M - Museum Leuven. Ze tonen hoe Leuven ooit werd bedacht, ook al kwamen die dromen zelden helemaal uit en zelfs meestal helemaal niet! Aan bod komen bijvoorbeeld het Gaudiaanse torenontwerp voor de Sint-Pieterskerk van Joost Metsijs en het Sint-Maartensdal project van Renaat Braem. Ook de neoclassistische schermgevel van het Arenbergkasteel, naar het ontwerp van Charles de Wailly, en de grootstedelijke schermgebouwen voor het Fochplein uit de wederopbouwperiode na de Eerste Wereldoorlog. Meer recent vertelt de tentoonstelling over Leuven 2000, een wetenschappelijke denkoefening van bijna een halve eeuw geleden geleden over Leuven in de 21ste eeuw, over het Philipsproject in de verbeelding van Aldo Rossi, over Leuven als klimaatneutrale stad en tegelijkertijd de hoogte in?

Deze historische projecten speelden heel concreet in op eigentijdse dynamieken van verandering. Ze overstegen wat gemakkelijk haalbaar was en maken terechte verwachtingen op radicale wijze zichtbaar, zoals -sinds Thomas More - utopieën dat altijd deden. Leuven 2016: tussen droom en daad... graaft de sporen van een utopisch Leuven op, legt de documenten op de leestafel, toont ze aan het publiek.

Curator van deze tentoonstelling is Luc Verpoest.

Actueel luik van de tentoonstelling

09.11.2016 - 21.12.2016, de Bib Leuven

In de Bib Leuven toont architect Stijn Poelmans de inverse stad, als actuele aanvulling van het historisch luik van de tentoonstelling. De inverse stad laat zien wat nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen betekenen voor de stedelijke realiteit en welke impact een grotere participatie van de burgers op het vlak van stadsontwikkeling kan hebben. Overal staan nieuwe Utopiërs op die anders omgaan met elkaar en onze leefwereld en samenleving, en zo daadwerkelijk gedroomde oplossingen aanbieden voor mens en milieu. Hij presenteert een nieuw vocabularium van mogelijke ruimtelijke uitkomsten voor de bestaande stad. De krachtige beelden over een nieuwe stedelijkheid zijn een verschraling van de kleine (utopische) initiatieven die her en der ontstaan, verder ook het onderwerp van twee documentaire-films van Laura Zuallaert.

Een eerste documentaire gaat uit van de problematiek van de luchtvervuiling in Vlaanderen. Door getuigenissen van patiënten en dokters ontdekken we links tussen luchtverontreiniging en gezondheidsproblemen. Ruimtelijke ordening en energieproductie spelen een sleutelrol in dit verhaal. Anderzijds krijgen we zicht op hoe bedrijven nu al werken aan een schonere toekomst. Een tweede documentaire gaat over voedselproductie en consumptie. In Kopenhagen schakelden grootkeukens van scholen, ziekenhuizen en openbare instellingen in vier jaar tijd over van conventionele voeding naar 100% biovoeding. Kinderen leren gezond koken op school en beginnen zo op jonge leeftijd om te gaan met de waarde van voeding. We ontdekken enkele gelijkaardige initiatieven in Leuven.

Het actuele luik van de tentoonstelling wordt aangevuld met de resultaten van het Datapaviljoen-project Iedereen Thomas More.
Curatoren zijn Stijn Poelmans en Laura Zuallaert.

Extra: Aan het actuele luik van de tentoonstelling worden twee toekomstsalons gekoppeld.

Tickets & info

Openingsuren stadsarchief
  • Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9u - 13u
  • Donderdag: 9u - 19u
  • Meer informatie vind je hier.
Openingsuren de Bib Leuven
  • Maandag: 12u - 18u
  • Dinsdag: 10u - 18u
  • Woensdag: 12u - 18u
  • Donderdag: 12u - 20u
  • Vrijdag: 10u - 18u
  • Zaterdag: 10u - 17u
  • Meer informatie vind je hier.

Toegankelijkheid: Het project is toegankelijk voor personen met een beperking. Voor meer informatie, zie www.bib.leuven.be/toegankelijkheid of contacteer archief@leuven.be (016 30 08 69) of bibliotheek@leuven.be (016 22 65 22)

Gratis

09.11 - 17.01